[اسم]

Border collie

/ˌbɔːdə ˈkɒli/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سگ بردر کولی

  • 1.The Border Collie is a energetic working dog.
    1. سگ بردر کولی یک سگ پرانرژی و کاری است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان