[اسم]

borderline candidate

قابل شمارش

1 فردی که ممکن است در امتحان قبول شده باشد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان