[اسم]

borderline case

قابل شمارش

1 حد وسط بینابین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان