[عبارت]

bored stiff

/bɔrd stɪf/

1 از بی‌حوصلگی دیوانه شدن از حوصله سررفتگی مردن

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان