[عبارت]

bored to tears

/bɔrd tu tɪrz/

1 از بی‌حوصلگی دیوانه شدن از حوصله سررفتگی مردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان