[اسم]

boy wonder

/bɔɪ ˈwʌndər/
قابل شمارش

1 پسر اعجوبه مرد جوان بااستعداد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان