[فعل]

to build into

/bɪld ˈɪntu/
فعل گذرا
[گذشته: built into] [گذشته: built into] [گذشته کامل: built into]

1 افزودن شامل کردن

  • 1.What new features did they build into this app update?
    1. چه ویژگی‌های جدیدی را به این آپدیت برنامه افزودند؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان