[عبارت]

burst into flames

/bɜrst ˈɪntu fleɪmz/

1 ناگهان آتش گرفتن شعله‌ور شدن

  • 1. The aircraft crashed and burst into flames.
    1 . هواپیما سقوط کرد و ناگهان آتش گرفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان