[اسم]

bus station

/ˈbʌsˌsteɪ.ʃən/
قابل شمارش

1 ایستگاه اتوبوس

مترادف و متضاد bus stop
  • 1. The bus station is downtown.
    1 . ایستگاه اتوبوس در مرکز شهر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان