[اسم]

bushy eyebrows

/ˈbʊʃi ˈaɪˌbraʊz/
غیرقابل شمارش

1 ابروهای پرپشت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان