[اسم]

business hour

/bˈɪznəs ˈaɪʊɹ/
قابل شمارش

1 ساعت کاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان