[عبارت]

busy as beaver

/ˈbɪzi æz ˈbivər/

1 پرمشغله فعال و پرتکاپو

informal
مترادف و متضاد busy as a bee
  • 1.She is always busy as a beaver.
    1. او همیشه بسیار پرمشغله است [او همیشه سرش شلوغ است].
توضیحاتی در رابطه با busy as beaver
عبارت busy as beaver به معنای «پرمشغله مثل سگ آبی»، به فردی اطلاق می‌شود که مانند سگ آبی، بسیار پرمشغله و پرتکاپو است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان