[اسم]

car alarm

/kɑr əˈlɑrm/
قابل شمارش

1 دزدگیر اتومبیل

  • 1.My car alarm is disabled.
    1. دزدگیر اتومبیلم از کار افتاده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان