[اسم]

cell phone

/ˈsel.foʊn/
قابل شمارش

1 تلفن همراه موبایل

مترادف و متضاد cellular phone mobile mobile phone
to be on one's cell phone
پای تلفن همراه خود بودن
  • Rory is always on his cell phone, either talking or texting.
    "روری" همیشه پای تلفن همراهش هست، یا حرف می‌زند یا پیامک می‌دهد.
to talk to somebody on one's cell phone
با کسی با تلفن همراه صحبت کردن
  • I talked to her on my cell phone.
    من با تلفن همراهم با او صحبت کردم.
کاربرد واژه cell phone به معنای تلفن همراه
واژه cell phone به معنای تلفن همراه یا موبایل به تلفن کوچک و بی سیمی می‌گویند که با امواج مغناطیسی کار می‌کند و شما می‌توانید در همه جا از آن استفاده کنید. در انگلیسی آمریکایی به طور خلاصه به این دستگاه cell هم گفته می‌شود. در انگلیسی بریتانیایی معمولا به آن mobile یا mobile phone گفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان