[اسم]

Celsius

/ˈsɛlsiəs/
غیرقابل شمارش

1 سلسیوس (واحد سنجش دما)

مترادف و متضاد centigrade
  • 1.Water freezes at 0° Celsius and boils at 100° Celsius .
    1. آب در صفر درجه سلسیوس یخ می‌زند و در صد درجه سلسیوس به جوش می‌آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان