[اسم]

Central America

/ˈsɛntrəl əˈmɛrəkə/
غیرقابل شمارش

1 آمریکای مرکزی

  • 1. I've never been in Central America.
    1 . من هرگز در آمریکای مرکزی نبوده‌ام [من هرگز به آمریکای مرکزی نرفته‌ام].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان