[اسم]

Central America

/ˈsɛntrəl əˈmɛrəkə/
غیرقابل شمارش

1 آمریکای مرکزی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آمریکای مرکزی
  • 1.I've never been in Central America.
    1. من هرگز در آمریکای مرکزی نبوده‌ام [من هرگز به آمریکای مرکزی نرفته‌ام].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان