[اسم]

central heating

/ˌsen.trəlˈhiːt̬.ɪŋː/
غیرقابل شمارش

1 سیستم گرمایش مرکزی

  • 1. My house has no central heating.
    1 . خانه من سیستم گرمایش مرکزی ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان