[اسم]

central heating

/ˌsen.trəlˈhiːt̬.ɪŋː/
غیرقابل شمارش

1 سیستم گرمایش مرکزی

  • 1.My house has no central heating.
    1. خانه من سیستم گرمایش مرکزی ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان