[اسم]

chief technician

/ˌtʃiːf tekˈnɪʃn/
قابل شمارش

1 تکنیسین ارشد نیروی هوایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان