[اسم]

child restraint

/tʃˈaɪld ɹɪstɹˈeɪnt/
قابل شمارش

1 صندلی کودک (اتومبیل) کمربند کودک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان