[اسم]

concept album

/ˈkɑːnsept ælbəm/
قابل شمارش

1 آلبوم مفهومی مجموعه آهنگ هایی با یک درون مایه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان