[اسم]

concrete jungle

/ˈkɑnkrit ˈʤʌŋgəl/
قابل شمارش

1 جنگل بتنی (اشاره به سازه‌های شهری در یک کلان‌شهر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان