[اسم]

confidence trick

قابل شمارش

1 جلب اعتماد کردن و بعد کلاهبرداری کردن سوءاستفاده از اعتماد شخصی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان