[اسم]

coup de grâce

/kˌuːdə ɡɹˈɑː/
قابل شمارش
[جمع: coups de grâce]

1 ضربت نهایی ضربه مهلک، ضربه کشنده، تیر خلاص

معادل ها در دیکشنری فارسی: تیر خلاص
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان