[اسم]

dead wood

قابل شمارش

1 شخص یا چیز به درد نخور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان