[اسم]

deck shoe

/ˈdek ʃuː/
قابل شمارش

1 کفش قایقرانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان