[اسم]

Democratic Party

/ˌdɛməˈkrætɪk ˈpɑrti/
غیرقابل شمارش

1 حزب دموکرات (آمریکا)

  • 1.The Democratic Party is one of the two major contemporary political parties in the United States.
    1. حزب دموکرات، یکی از دو حزب سیاسی اصلی معاصر ایالات متحده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان