[اسم]

dense forest

/dɛns ˈfɔrəst/
قابل شمارش

1 جنگل انبوه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان