[اسم]

dental floss

/ˈdɛntəl flɑs/
غیرقابل شمارش

1 نخ دندان

معادل ها در دیکشنری فارسی: نخ دندان
مترادف و متضاد floss
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان