[اسم]

department store

/dɪˈpɑrt.məntˌstɔːr/
قابل شمارش

1 فروشگاه بزرگ فروشگاه چندمنظوره

  • 1. Department stores are ever where nowadays.
    1 . امروزه فروشگاه‌های بزرگ همه جا هستند.
  • 2. She took a job as a sales assistant in the lingerie section of a department store.
    2 . او شغلی به‌عنوان دستیار فروش در بخش لباس‌زیر فروشگاه چندمنظوره به‌دست آورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان