[اسم]

departure lounge

/dɪpˈɑːɹtʃɚ lˈaʊndʒ/
قابل شمارش

1 سالن انتظار پروازهای خروجی (فرودگاه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان