[اسم]

dime novel

/ˈdaɪm nɑːvl/
قابل شمارش

1 رمان کیلویی رمان امیرارسلانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان