[اسم]

dining room

/ˈdɑɪnɪŋ ruːm/
قابل شمارش

1 اتاق غذاخوری

  • 1.We ate in the dining room.
    1. ما در اتاق غذاخوری (غذا) خوردیم.
کاربرد واژه dining room به معنای اتاق غذا خوری
واژه dining room به معنای "اتاق غذاخوری" به اتاقی در خانه اشاره دارد که در آن میز و صندلی چیده‌اند و غذا می‌خورند. dining room صرفاً اتاقی مجزا در خانه نیست و می‌تواند بخشی از آشپزخانه یا اتاق پذیرایی نیز باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان