[اسم]

disaster area

/dɪˈzæstər eriə/
قابل شمارش

1 منطقه بلازده منطقه فاجعه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان