[اسم]

disastrous start

/dˌɪsˈæstɹəs stˈɑːɹt/
قابل شمارش

1 آغاز افتضاح شروع فاجعه‌بار، آغاز فجیع

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان