[اسم]

dog do

/dɔg du/
قابل شمارش

1 مدفوع سگ

informal
  • 1.Look out! You almost stepped in dog do.
    1 . مواظب باش! نزدیک بود پایت را روی مدفوع سگ بگذاری.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان