[صفت]

dog eat dog

/dɔg it dɔg/
غیرقابل مقایسه

1 بی رحم خشن

informal
  • 1."It's a dog eat dog world outside," the father said to his young son.
    1 . پدر به پسر جوانش گفت: "دنیای بیرون دنیای بی رحمی است."
توضیحاتی در رابطه با dog eat dog
اصطلاح dog eat dog در مفهوم لغوی، به معنای خورده شدن سگ توسط سگ است. این اصطلاح اشاره به رحم نکردن به هم جنس‌های خود و خوردن آن‌ها دارد. و وقتی که به دنیا نسبت داده می‌شود به بی رحمی انسان‌ها به یکدیگر اشاره دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان