[اسم]

Dow Jones index

/ˌdaʊ ˈdʒoʊnz ɪndeks/
غیرقابل شمارش

1 شاخص داو جونز

مترادف و متضاد Dow Jones average the Dow
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان