[عبارت]

down in the dumps

/daʊn ɪn ðə dʌmps/

1 ناراحت بودن غمگین بودن

informal
مترادف و متضاد depressed unhappy
  • 1. He’d been down in the dumps since his girlfriend left him.
    1 . از وقتی دوست‌دخترش او را ترک کرد، غمگین بوده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان