[اسم]

dress rehearsal

/ˌdres rɪˈhɜːrsl/
قابل شمارش

1 تمرین نهایی در تئاتر آخرین تمرین نمایش که بازیگران با لباس کامل نمایش بر روی صحنه می آیند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان