[اسم]

dribs and drabs

قابل شمارش

1 تکه تکه بخش بخش، در بخش‌های کوچک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان