[عبارت]

drink coffee

/drɪŋk ˈkɑfi/

1 قهوه نوشیدن

  • 1.I don't drink coffee.
    1. من قهوه نمی‌نوشم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان