[اسم]

e-mail address

/i-meɪl ˈæˌdrɛs/
قابل شمارش

1 آدرس ایمیل رایانامه

  • 1.Steps to create e-mail address
    1. مراحل ساخت آدرس ایمیل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان