[اسم]

eagle eye

/ˈigəl aɪ/
قابل شمارش

1 آدم تیزبین آدم ریزبین

informal
  • 1.He is such an eagle eye.
    1. او آدم بسیار تیزبینی است.
توضیحاتی در رابطه با عبارت بالا
اصطلاح eagle eye اشاره دارد به چشمان تیزبین و دقیق عقاب که از فاصله‌ی دور طعمه خود را زیر نظر می‌گیرد و به آدامی اطلاق می‌شود که تیزبین و هوشیار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان