[اسم]

eagle owl

/ˈiːɡl aʊl/
قابل شمارش

1 شاه‌‌بوف

معادل ها در دیکشنری فارسی: شاه‌‌بوف
  • 1.The eagle owl is one of the largest species of owl.
    1. شاه‌‌بوف یکی از بزرگترین گونه‌های جغد است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان