[صفت]

easygoing

/ˌIː.ziːˈgoʊ.ɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more easygoing] [حالت عالی: most easygoing]

1 بی‌خیال

مترادف و متضاد amiable carefree laid-back mild relaxed intolerant tense
  • 1. My brother is easygoing, but I'm the excitable type.
    1 . برادر من بی‌خیال است اما من از نوع (افراد) هیجانی هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان