[اسم]

emergency brake

/ɪˈmɜrʤənsi breɪk/
قابل شمارش

1 ترمز دستی اضطراری (قطار)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان