[اسم]

emergency fund

/ɪˈmɜrʤənsi fʌnd/
قابل شمارش

1 بودجه اضطراری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان