[اسم]

evening class

/ˈiːvnɪŋ klæs/
قابل شمارش

1 کلاس عصر کلاس شبانه

  • 1.to go to evening classes
    1 . رفتن به کلاس های عصر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان