[اسم]

evening dress

/ˈiːvnɪŋ dɹˈɛs/
قابل شمارش

1 پیراهن مجلسی بلند (زنانه)

مترادف و متضاد evening gown
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان