[اسم]

excess baggage

/ˈɛkˌsɛs ˈbægəʤ/
غیرقابل شمارش

1 اضافه‌بار (هواپیما) بار اضافی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اضافه‌بار
  • 1.You have to pay extra for the excess baggage.
    1. باید برای اضافه‌بار، پول بیشتری پرداخت کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان